Overlegcomité van 19 maart 2021: buitenplan gepauzeerd en maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité stelt vast dat de epidemiologische situatie achteruitgaat sinds 12 maart: het aantal nieuwe besmettingen stijgt opnieuw en steeds sneller. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen, in alle leeftijdsgroepen behalve de 65-plussers. De stijging is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.
Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe. Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.
Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, net als de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld.
Uitzondering hierop zijn jeugdactiviteiten (voor jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buiten en zonder overnachting.
Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité heeft aan de ministers van Onderwijs gevraagd om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat:

 • de tweede graad van het secundair onderwijs pas na de Paasvakantie opnieuw voltijds contactonderwijs kan hebben in plaats van vanaf 29 maart.

 • het dragen van een mondmasker op school verplicht wordt voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.

 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk zal zijn na de Paasvakantie, vanaf 19 april.

 • voltijds contactonderwijs gepaard moet gaan met de uitrol van het herhaaldelijk screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, behalve door kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt hoe belangrijk het is dat:

 • de bevolking de geldende sanitaire maatregelen naleeft,

 • de politie- en inspectiediensten zorgen voor strikte handhaving van deze maatregelen,

 • het verplichte telewerk wordt toegepast, en strikt wordt gehandhaafd door de inspectiediensten,

 • lokale besturen maatregelen nemen om te vermijden dat op drukke plaatsen grote groepen mensen samenkomen.

 • Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

 • Verlenging van het Ministerieel Besluit

 • Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april.
  Het verbod op niet-essentiële reizen wordt echter slechts verlengd tot 18 april, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.