Brussels politiebesluit – Oktober 2021

Uit de analyse van het politiebesluit van 30 september 2021 van de minister-president tot vastlegging van nieuwe sanitaire restric- ties ter bestrijding van Covid-19 en houdende de verlenging van bepaalde gezondheidsmaatregelen die zijn opgenomen in het
politiebesluit van de minister-president van 30 augustus blijken de hieronder beschreven maatregelen.

We benadrukken dat de sanitaire restricties voorgeschreven door het politiebesluit van de minister-president van 30 september 2021 van toepassing zijn van 1 oktober 2021 t.e.m. 31 oktober 2021.

Verplichting tot het naleven van social distancing

Wie?

Iedereen van 12 jaar of ouder

Waar?

 • publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsbesturen, overheids- en verenigingsgebouwen;
 • publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evene- mentensector;
 • private bijeenkomsten;
  evenementen, culturele voorstellingen, congressen, sportieve competities of trai- ningen die binnenshuis worden georganiseerd met een publiek van minder dan 50 personen of georganiseerd in
 • de buitenlucht met een publiek van minder dan 200 personen;
 • begrafenissen, burgerlijke huwelijken;
 • gebouwen voor een eredienst en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • Zorginstellingen

Personen die buiten deze inrichtingen wachten moe- ten zich ook aan deze maatregelen houden

Uitzonderingen:

 • private bijeenkomsten die gehouden worden op een plaats die bewoond wordt door een huishouden (woning of soortgelijke plaats);
 • plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is;
 • voor bezoekers en deelnemers onderling wanneer deze onthaald worden door een groep van hoogstens acht personen (niet inbegrepen: kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar);
 • sporttraining, schoolexcursies, naschoolse opvang en activiteiten van  jeugdbewegingen.

Verplichting tot het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief of van een gelaatsscherm

Wie?

Iedereen van 12 jaar of ouder

Waar?

 • publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsbesturen, overheids- en verenigingsgebouwen;
 • publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recre- atieve en evenementensector;
 • private bijeenkomsten;
 • winkels en winkelcentra;
 • winkelstraten, markten, kermissen, braderijen, rommelmarkten;
  bibliotheken, spelotheken, mediatheken;
 • auditoria, conferentiezalen;
  gebouwen voor een eredienst en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • betogingen;
 • openbaar vervoer, haltes en stations;
 • lokalen voor personen die een contactberoep uitoefenen;
 • begrafenissen, burgerlijke huwelijken;
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • tijdens verplaatsingen in horecazaken;
 • zorginstellingen;
 • scholen;

Uitzonderingen:

 • plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is;
 • sporttraining, schoolexcursies, naschoolse opvang en activiteiten van jeugdbewegingen;
 • private bijeenkomsten die gehouden worden op een plaats die bewoond wordt door een huishouden (wo- ning of soortgelijke plaats);
 • indien medische redenen: een gelaatsscherm mag worden gebruikt;
 • indien dit niet mogelijk is wegens een bijzondere handicap, gestaafd door een medisch attest.

Horeca

8 pers. (>12 jaar) per tafel, tenzij de hele tafel tot hetzelfde huishouden behoort;

 • Verbod op dansfeesten;
 • Uitzondering: dienstverlening aan huis, cateringactiviteiten op plaatsen en
  evenementen waar de toegang aan het CST is onderwor- pen of tijdens privébijeenkomsten in een door een huishouden bewoonde ruimte;

Binnen:

 • Verplichting tot het dragen van een mondmasker tijdens verplaatsingen;
 • Afstand van 1,5 meter tussen de tafels;
 • Enkel zitplaatsen aan tafel;
 • Verplichting om aan zijn/haar eigen tafel te blijven zitten (behalve bij buffetten, eenmans- zaken, cafésporten en kansspelen);
 • Geen bediening aan de bar (behalve in een- manszaken);

Buiten

 • Ten minste één zijde van het terras steeds volledig open + voldoende ventilatie;
 • Afstand van 1,5 meter tussen de tafels, tenzij gescheiden door een plexiglaswand of een gelijkwaardig alternatief met een minimumhoogte van 1,8 meter;
 • Naleving van de plaatselijke voorschriften.

Competities, sporttrainingen, culturele voorstellingen, congressen

Toepassing van de regels van de horecasector behalve indien CST van toepassing.

Discotheken en dancings

CST altijd verplicht

→ horecaregels niet van toepassing.