Wat moet je doen als je kind ziek is?

Vertoont je kind ziektesymptomen met koorts en/of luchtwegklachten zoals hoesten en ademhalingsproblemen? Contacteer je huisarts telefonisch. Als de arts beslist om je kind te testen, licht het CLB hierover dan in.

Als er in de lagere school één leerling positief test, dan worden diens leerkrachten en klasgenoten beschouwd als laagrisicocontacten. Dit betekent dat deze personen hun activiteiten mogen verderzetten, maar contact met kwetsbare personen moeten vermijden. Als er op twee weken tijd twee kinderen positief testen, en men vermoedt dat dit het gevolg is van viruscirculatie in de klas, dan zal bij de hele klas een test moeten worden afgenomen. Hiervoor bestaan kindvriendelijke afnametechnieken. Als de test negatief is, is quarantaine niet nodig. Op dag 7 moeten alle kinderen wel opnieuw worden getest.

Wanneer een kind in het secundair onderwijs positief op COVID-19 test, blijven de regels ongewijzigd. In dat geval moet de school worden verwittigd. Het CLB zal dan nagaan wie de hoogrisicocontacten van deze scholier waren. De hoogrisicocontacten die niet gevaccineerd zijn, moeten dan onmiddellijk in quarantaine en worden getest op dag één en zeven. Als ze op dag zeven negatief testen, is quarantaine niet langer nodig. Wie gevaccineerd is, wordt op dag één getest, en als die test negatief is, hoeft quarantaine uiteraard niet.

Voor de meest recente informatie, zie: https://onderwijs.vlaanderen.be.

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met strikte maatregelen, dit minstens tot eind september. De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar blijven voorlopig gehandhaafd, zie https://onderwijs.vlaanderen.be.