Politiebesluit van 28 Oktober 2021

Uit de analyse van het politiebesluit van 28 oktober 2021 van de minister-president tot vastlegging van nieuwe sanitaire restricties ter bestrijding van Covid-19 en houdende de opheffing van het politiebesluit van 14 oktober 2021 komen de hieronder beschreven maatregelen naar voren.

We benadrukken dat de sanitaire restricties voorgeschreven door het politiebesluit van de minister-president van 28 oktober 2021 van toepassing zijn van 28 oktober 2021 t.e.m. 28 januari 2022.

Voor bijkomende informatie, kunt u de Brusselse portaalsite: https://coronavirus.brussels/ raadplegen.

1. Verplichting tot het dragen van een mondmasker, een stoffen alternatief of een gelaatsscherm

Wie?

Iedereen vanaf 12 jaar.

Waar?

 • woonzorginstellingen voor kwetsbare personen;
 • publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsbesturen, overheidsgebouwen (verplicht over het volledige Belgische grondgebied) ;
 • gerechtsgebouwen (verplicht over het volledige Belgische grondgebied);
 • van bij de ingang van de luchthaven, het station, op het perron of aan een halte, in de bus, (pre)metro, trein of enig ander door de overheid ingericht vervoermiddel;
 • contactberoepen(verplicht over het volledige Belgische grondgebied);
 • publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (verplicht over het volledige Belgische grondgebied);
 • Winkels en winkelcentra (verplicht over het volledige Belgische grondgebied);
 • winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats (zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid);
 • markten, kermissen, braderijen, rommelmarkten, jaarmarkten, vlooienmarkten;
 • bibliotheken, spelotheken, mediatheken (verplicht over het volledige Belgische grondgebied);
 • gebouwen voor een eredienst en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet- confessionele morele dienstverlening;
 • betogingen;
 • fitnesscentra voor wat het personeel betreft (verplicht over het volledige Belgische grondgebied);
 • etablissementen of plaatsen waar er horeca- activiteiten worden uitgeoefend voor wat betreft het personeel (verplicht over het volledige Belgische grondgebied).
 • scholen (www.enseignement.be)

Uitzonderingen:

 • Openbaar vervoer: rijdend personeel indien goed geïsoleerd in een cabine + affiche/sticker die de reden aangeeft waarom de conducteur geen masker draagt.
 • plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is. Behalve:
 1. de woonzorginstellingen voor kwetsbare personen
 2. fitnesscentra voor wat betreft het personeel
 3. etablissementen en plaatsen waar horeca- activiteiten worden uitgeoefend;
 • indien medische redenen: een gelaatsscherm mag worden gebruikt;
 • indien onmogelijk omwille van een bepaalde handicap
 • aangetoond aan de hand van een doktersattest.

2. Verplichting tot het naleven van social distancing:

Wie?

Iedereen vanaf 12 jaar.

Waar?

Lokalen toegankelijk voor het publiek:

 • woonzorginstellingen voor kwetsbare personen;
 • ondernemingen, overheidsadministraties, openbare gebouwen;
 • vestigingen die behoren tot de culturele, feestelijke , recreatieve en evenementen sector;

⚠ Personen die buiten deze inrichtingen wachten, moeten zich ook aan deze maatregelen houden.

Uitzonderingen: plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is met uitzondering van woonzorginstellingen voor kwetsbare personen;

Erediensten en plechtigheden

Betreft: burgerlijke huwelijken, de individuele of collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening; het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening; begrafenissen en crematies en het bezoek aan een kerkhof.

Voor de evenementen < 50 personen binnen en < 200 buiten

 • Mondmaskerplicht;
 • Naleven van de regels rond social distancing behalve voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren;
 • Verbod op fysieke aanrakingen behalve tussen de leden van eenzelfde groep of huishouden;
 • Mogelijkheid om af te wijken van het aantal deelnemers indien gemeentelijke toestemming (met gebruik van het CIRM of het CERM indien het van toepassing is): max. 2.000 pers. binnen, max. 2.500 pers. buiten.

Binnen

Max. 200 pers. (Niet inbegrepen: kinderen jonger dan 12) ambtenaar burgerlijke stand en bedienaar eredienst);

Buiten

Max. 400 pers. (niet inbegrepen: kinderen jonger dan 12) ambtenaar burgerlijke stand en bedienaar eredienst).

Opgelet

Telewerk is sterk aanbevolen voor de functies die het toelaten.