Coronatest nodig? Ga of telefoneer niet onmiddellijk naar je huisarts, maar wacht op je testcode of gebruik binnenkort de zelfevaluatie tool

Persbericht Regeringscommissariaat Corona

Huisartsen worden vandaag overspoeld met vragen over COVID-testen. Hierdoor houden ze onvoldoende tijd over voor de reguliere zorg. Daarom werden een aantal maatregelen genomen om hun werkdruk te verlichten. Als je een hoog risico contact met een besmette persoon had, wacht je best af totdat je een testcode via telefoon, sms of mail ontvangt. En als je symptomen hebt, kan je vanaf volgende week zelf online nagaan of je je best laat testen en/of een huisarts raadpleegt. Het is dus niet nodig om je huisarts hiervoor te telefoneren of te raadplegen.

Waarom testen belangrijk is en blijft

Om de vinger aan de pols te houden tijdens deze pandemie, is het belangrijk dat we blijven testen. Op die manier kunnen we de evolutie van het aantal besmettingen opvolgen, en de maatregelen voor het beschermen van de volksgezondheid bijsturen. Testen zijn ook belangrijk om elkaar te beschermen: besmette mensen die zich niet ziek voelen, kunnen zonder het te weten kwetsbare familieleden ernstig ziek maken. Dat is ook de reden waarom je na een hoog risico contact gecontacteerd wordt met de vraag om je te laten testen, ook als je gevaccineerd bent. Dankzij vaccinatie hebben velen immers geen klachten, maar kunnen ze wel nog besmettelijk zijn.

Door het stijgend aantal besmettingen van de laatste dagen, is het aantal testen echter enorm toegenomen. Wekelijks worden er nu meer dan 400.000 testen uitgevoerd, wat op piekdagen neerkomt op 75.000 tot 80.000 testen per dag. Dit zorgt voor een grote werklast bij de huisartsen, die overstelpt worden met vragen om te worden getest. Mensen zijn daarbij vaak ongeduldig en soms zelfs agressief. Er werden dan ook een aantal maatregelen genomen om hun werkdruk te verlichten, zodat de reguliere zorg voor de patiënten niet in het gedrang komt.

Had je een hoog risico contact? Telefoneer niet naar je huisarts, maar wacht op je testcode

Als je gedurende meer dan 15 minuten en binnen een afstand van 1,5 meter in contact kwam met een besmette persoon, had je een ‘hoog risico contact’. Als de besmette persoon je gegevens correct heeft doorgegeven aan de contactopvolging, word je van dit contact verwittigd door de mensen van de contactopvolging, of via het CLB, als het contact op school plaatsvond. Dit gebeurt via telefoon, sms of mail. Je ontvangt dan eveneens een testcode, waarmee je een afspraak kan maken in een testcentrum.

Door de grote drukte kan dit nu echter wat langer duren. Als je al op de hoogte bent van het risicocontact, bv omdat de besmette persoon je zelf heeft ingelicht, contacteer dan NIET je huisarts, maar vraag aan de besmette persoon om je contactgegevens aan de contactopvolging door te geven. Enkel dan zal je een testcode van de contactopvolging ontvangen, waarmee je een afspraak bij een testcentrum kan maken Beperk ondertussen je contacten zoveel mogelijk en draag een mondmasker. Je kan ook al een zelftest afnemen, die je bij de apotheker kan kopen. Deze zelftest vervangt geen PCR-test, dus laat zeker ook een test in een testcentrum of labo afnemen.

Contacteer zelf contactopvolgers (02/214.19.19) bij besmetting, positieve zelftest of rood corona alert

Als je zelftest positief is, moet je in afwachting van je PCR-test in quarantaine gaan. Vergeet ook niet de contactopvolging via 02/214.19.19 op de hoogte te brengen van je laatste contacten. Deze contactopvolging dien je ook te contacteren als je een corona alert krijgt, via de app op je smartphone (rood scherm). Enkel op die manier kan de pandemie in kaart worden gebracht, en kunnen zoveel mogelijk mensen worden beschermd.

Zelfevaluatietool voor mensen met symptomen

In de loop van volgende week zullen mensen met symptomen (bv hoesten, koorts, keelpijn, hoofdpijn, smaak-of reukverlies …) anoniem, en via eenvoudige online vragen, kunnen nagaan of ze zich best laten testen. Als dit het geval is, kunnen ze een testcode aanmaken, waarmee ze dan een afspraak kunnen maken bij een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheek. Mensen die een hoger risico lopen (bv. zwangere vrouwen, mensen met diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz) raadplegen ook het beste hun arts.

Testen van terugkerende reizigers door apothekers

Daarnaast zullen ook apothekers binnenkort terugkerende reizigers met en zonder symptomen kunnen testen.

Deze maatregelen moeten de werklast van de huisartsen verminderen, waardoor ze opnieuw meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor al hun patiënten, ook deze zonder COVID.