Synergie van vaccinaties naarmate de winter nadert: Covid-19 & griep

Vanaf 1 november kunnen Brusselaars die zich laten vaccineren tegen Covid-19 terzelfdertijd worden
gevaccineerd tegen griep in de vaccinatiecentra Molenbeek, Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe, behalve dat van
Vorst.

Wie een griepvaccin wenst, dient dit mee te nemen. Het griepvaccin wordt standaard in de linkerarm toegediend.
Het Covid-19 vaccin wordt dan in de rechterarm toegediend zodat bijwerkingen gemakkelijker gecontroleerd
kunnen worden.

In de vaccinatiecentra worden beide vaccins altijd simultaan toegediend. Het griepvaccin is verkrijgbaar in alle
apotheken en is gratis voor kwetsbare personen. De patiënt ontvangt in het vaccinatiecentrum ook een attest als
bewijs van zijn griepvaccin.

Let wel, men kan niet enkel voor zijn griepvaccin terecht in het vaccinatiecentrum.

Door deze synergie van vaccinaties zullen de burgers in de herfst en winter beter beschermd zijn tegen beide
virussen