call-center vaccinatie covid

Beslissing IMC 24.11.2021 ivm contacttracing

Door de hoge viruscirculatie is het aantal index cases, het aantal besmette personen dus, die dagelijks moet gecontacteerd worden in het kader van de contacttracing enorm gestegen, tot nooit geziene hoogtes.

Om een idee te geven : op één dag (gisteren, 23 nov) werden 30.847 tickets 1A index cases aangemaakt, waarvan 16.989 voor het Vlaamse contactcenter, 11.751 voor Wallonië, 1942 voor het Brusselse call center en 165 voor het call center van de Duitstalige gemeenschap.

Zelfs met gestage en grote capaciteitsuitbreidingen van de call centers is het niet mogelijk om alle index cases binnen de 48 uren te bereiken.

Hierdoor kennen we voor de niet-bereikte index cases de hoogrisicocontacten niet. Zij krijgen dan ook geen testcodes en wenden zich vaak tot de huisarts.

Er zijn dus twee problemen die een antwoord vergen : 1) de overbelasting van de call centers waardoor niet alle index cases tijdig gebeld worden en 2) de overbelasting van de huisartsen die ten onrechte gebeld worden door hoogrisicocontacten om testcodes te ontvangen.

Om hier op een antwoord te geven, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist op voorstel van het Interfederaal Comité Testing en Tracing om een online tool te ontwikkelen waar index cases de kans zullen krijgen om de gegevens (naam, gsm nr en mailadres) van hun hoogrisicocontacten door te geven. Indien de index case in contact is geweest met een collectiviteit (bv school of zorginstelling), moeten zij dit ook aanduiden en zullen ze telefonisch hiervoor gecontacteerd worden. Indien een index case zijn hoogrisicocontacten via deze online tool doorgeeft, zal hij niet meer gebeld worden. Zijn hoogrisicocontacten zullen hetzij via sms hetzij via mail de testcodes ontvangen en een quarantaine attest kunnen downloaden als ze dat nodig hebben. Een index case kan nadien steeds aanvullingen doen via hetzelfde kanaal. Alle index cases die geen gebruik maken van het systeem, zullen nog steeds telefonisch gecontacteerd worden.

De tool zal ontwikkeld worden tegen 2 december en beschikbaar zijn via mijngezondheid.belgië.be.

Er volgt nog communicatie wanneer de tool gelanceerd is.

Een tweede beslissing betreft een aanpassing aan de app Coronalert, het complementaire tracing instrument. Wie een hoogrisicocontact heeft gehad, krijgt een rood scherm en dient contact te nemen met het call center om een testcode te bekomen.

De aanpassing bestaat er in dat via een knop in de app toegang zal gegeven worden tot een browser waar een gebruiker met een rood scherm een CTPC code zal kunnen aanvragen. Zo blijft de anonimiteit van de app gegarandeerd en worden alleen via de tool in de browser de gegevens van het hoogrisicocontact via Coronalert doorgegeven en bijgehouden voor de test.

Het belang van Coronalert is op dit moment groter dan ooit. Waar de eerste beslissing zich richt naar de gekende hoogrisicocontacten van de index cases, gaat de tweede beslissing een belangrijke hulp zijn voor de onbekende hoogrisicocontacten die we in ons sociaal leven hebben.

Ook hier zal de aanpassing tot gevolg hebben dat hoogrisicocontacten sneller over een testcode beschikken, minder naar de huisarts zullen bellen om hulp en dat het aantal inkomende telefoons bij de call centra zal verminderen.