Vaccinatie in bedrijven om boostercampagne te versnellen

Deze week starten negen Belgische bedrijven een proefproject vaccinatie tegen COVID-19 op. Op die manier kunnen meer mensen versneld een boostervaccin krijgen en wordt de werklast van de vaccinatiecentra verlicht. Door dit proefproject zullen de sociale partners samen met de deelstaten beslissen of deze vaccinaties in de toekomst kunnen worden uitgebreid naar andere bedrijven.

Eind november gaven de ministers van Volksgezondheid aan de Task Force Vaccinatie de opdracht om, tegelijkertijd met de lancering van de boostercampagne voor de volwassenen, de haalbaarheid te bekijken van een vaccinatie binnen bedrijven, via de dienst voor preventie en bescherming op het werk (ook wel gekend als de arbeidsgeneeskundige dienst). De Task Force moest dit doen in overleg met de sociale partners en de deelstaten.

Dit nieuwe initiatief moet op termijn de werkdruk van de vaccinatiecentra verlichten en de boostercampagne bij de volwassenen versnellen. Door zowel de primo- als de boostervaccinatie op de werkvloer mogelijk te maken, wil de overheid de individuele en collectieve bescherming tegen het virus snel helpen versterken. Het aantal besmettingen blijft immers hoog, en de Omicron-variant is in opmars en verspreidt zich snel.

Om deze reden wordt deze week, na overleg met de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, bij negen bedrijven in Vlaanderen (Aperam, BASF, Arcelor, Janssen Pharmaceutica, SCK, Agfa en Evonik), Wallonië (GSK) en Brussel (Solvay) een proefproject vaccinatie opgestart.

De bedrijven hebben zich vrijwillig aangediend en voldoen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria: o.a. minstens 1.000 medewerkers verdeeld over maximaal 2 sites, een bedrijfsactiviteit op de werkvloer (geen telewerk) en ze beschikken over een interne arbeidsgeneeskundige dienst.

De interne arbeidsgeneeskundige dienst van deze bedrijven zal alle medewerkers uitnodigen om zich te laten vaccineren. Vervolgens zal er na controle van de vaccinatiestatus via het CST of Vaccinnet een lijst worden opgesteld, onder toezicht van de bedrijfsarts. Op die manier kan worden nagegaan of de medewerker in aanmerking komt voor een booster en of het minimale tijdsinterval (2-4 maanden) wordt gerespecteerd. Om een volledige bescherming te garanderen van de medische en privégegevens van alle medewerkers, worden uitnodigingen en inschrijvingen enkel beheerd door de bedrijfsarts of door de verpleegkundige die werkt onder diens verantwoordelijkheid.

Om de kwaliteit van de vaccins te garanderen, zal elk bedrijf samenwerken met een vaccinatiecentrum dat als enige instaat voor de levering van de vaccins en het materiaal om deze toe te dienen. Om de werkdruk van de vaccinatiecentra te verlichten, zullen ze in principe geen klaargemaakte spuiten afleveren.

Dit proefproject zal door de sociale partners en de deelstaten gezamenlijk worden geëvalueerd, om de meerwaarde en eventuele problemen te objectiveren. Op basis van deze evaluatie zullen ze deze of toekomstige vaccinatiecampagnes uitbreiden naar andere bedrijven.