Nieuwe maatregelen vanaf 30 december 2021

Vanaf 30 december 2021 zullen de volgende wijzigingen van de maatregelen die van kracht zijn sinds 26 december gelden:

Evenementen

Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, kunnen worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Vanaf 50 personen moet in ieder geval toepassing worden gemaakt van het Covid Safe Ticket en moet voorafgaand toelating worden verkregen van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De deelstaten, gouverneurs en burgemeesters kunnen het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen. Ook een organisator van een evenement binnen of in een overdekte ruimte heeft de mogelijkheid om het Covid Safe Ticket te gebruiken voor evenementen van minder dan 50 personen, mits hij of zij de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

De regels voor publiek toegankelijke evenementen buiten en de regels in geval er professioneel horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens evenementen, wijzigen niet.

Bioscopen

Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. Indien de toegang niet wordt  georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket, moet de uitbater de passende maatregelen nemen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Congressen

Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.

Voor meer informatie over het Covid Safe Ticket, kan je onze FAQ raadplegen.

Voor meer details kan je het Koninklijk Besluit lezen.