Het Nuvaxovid-vaccin zal als alternatief worden aangeboden aan personen die niet tegen Covid-19 konden gevaccineerd worden.

De IMC Volksgezondheid heeft vandaag beslist het vaccin Nuvaxovid met voorrang aan te
bieden aan mensen met een hoog risico op allergische reacties op de beschikbare vaccins of
met bewezen bijwerkingen na een eerste vaccinatie tegen Covid-19. Aangezien het slechts
om een beperkt aantal mensen gaat, kunnen de deelstaten het vaccin aan andere groepen
aanbieden op basis van het beginsel “first come, first served”. In totaal zullen in februarimaart
510.000 doses aan ons land worden geleverd.

Op 20 december 2021 heeft het Europees Geneesmiddelenbureau het vaccin Nuvaxovid van het
Amerikaanse bedrijf Novavax goedgekeurd als vijfde vaccin voor Covid-19-vaccinatie in Europa.
Nuvaxovid is een zogenaamd “subunit” proteïnevaccin. Het bevat kleine deeltjes die het coronavirus
Spike-eiwit nabootsen, waartegen het lichaam antilichamen aanmaakt. Het basisvaccinatieschema
met Nuvaxovid bestaat uit 2 doses, die met een tussenpoos van ten minste 3 weken worden
toegediend.

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie heeft de Interministeriële Conferentie
Volksgezondheid vandaag besloten Nuvaxovid te gebruiken voor basisvaccinatie bij mensen met
een hoog risico op ernstige allergische reacties op de bestanddelen van de vaccins die momenteel in
de Belgische vaccinatiecampagne worden gebruikt, mensen die al een ernstige bijwerking hebben
gehad na vaccinatie met een van deze vaccins. Personen die reeds gekend zijn in de referentiecentra
voor allergologie of voorheen een attest ontvingen, zullen langs die weg kunnen gevaccineerd worden.

Aangezien deze twee voorwaarden betrekking hebben op een beperkt aantal burgers – naar schatting
een 3000-tal personen, staat het de deelstaten vrij het Nuvaxovid-vaccin aan andere groepen aan te
bieden volgens het beginsel “first comes, first served”. Dit kan onder meer gaan over nog niet
gevaccineerd zorgpersoneel en personen die een fobie ontwikkeld hebben tegen de andere vaccins,
waarvan de werkzaamheid en veiligheid nochtans uitgebreid wetenschappelijk bewezen is. De
registratieplatforms BruVax en QVax kunnen worden gebruikt om burgers door te verwijzen die zich
met het Nuvaxovid-vaccin willen laten vaccineren in een aantal vaccinatiecentra binnenkort.

Vanaf de tweede helft van februari 2022 zullen in ons land 510.000 doses Nuvaxovid worden geleverd,
verspreid over de maanden februari en maart. Met deze levering kunnen maximaal 170 000 mensen
met dit vaccin worden gevaccineerd. We houden er rekening mee dat deze mensen ook een booster
nodig zullen hebben in de toekomst, en wachten hiervoor op verdere wetenschappelijke gegevens.

Tenslotte is de IMC ook akkoord gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe tool waarmee mensen
die een positieve zelftest hebben afgelegd rechtstreeks en onmiddellijk een CTPC code kunnen
aanvragen voor een PCR-test. Op die manier moeten zij geen CTPC meer opvragen bij het call center
of de huisarts. Deze tool zal volgende week donderdag beschikbaar zijn.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
  • Wouter Beke – Vlaanderen,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.