‘Brusselse jongeren voelen zich in de steek gelaten tijdens de pandemie, en verkeerd begrepen door de autoriteiten’. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kwam tot deze vaststelling op basis van een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij Brusselse jongeren tussen 18 en 25 jaar. Naar aanleiding van deze bevindingen besloot de GGC een communicatiecampagne te lanceren met en voor  jongeren, die het tij moet doen keren. Het resultaat: Covid Breakers. Een campagne die toekomstperspectief biedt en jongeren eraan herinnert dat hoe eerder we het virus verslaan, des te eerder een terugkeer mogelijk is naar het leven voor corona.

Groep lachende jonge Covid Breakers die in groep op een bank zitten

Er is maar één manier om dit doel te bereiken, namelijk de infectieketen van het virus te doorbreken en dat is precies hetgeen waarvoor Covid Breakers zich willen engageren. Door jezelf en elkaar te beschermen komen we een stap dichter bij het einddoel. Deze eerder ongewone campagne is positief, inclusief en gericht op samenwerking. Het creëren van een groepsgevoel in combinatie met beelden die getuigen van een beter toekomstperspectief moedigt de jongeren aan om vol te houden en de maatregelen te volgen. 

Onder degenen die het meest te lijden hebben onder het opgelegde, maar noodzakelijke sociaal isolement om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, bevinden zich de jongeren.

Het hoeft geen betoog. Covid-19 heeft ons dagelijks leven ingrijpend veranderd en heeft onze relaties met anderen in vele opzichten verstoord. In de loop van de voorbije maanden werden telkens nieuwe beperkingen en maatregelen opgelegd om de pandemie in te dijken. Naast angst, onbegrip en ergernis, zwelt vooral het verlangen aan om terug te keren naar het onverstoorde leven voor corona zijn intrede deed.

Student maakt koffie in een bar als studentenjob

Luisteren naar de jeugd van Brussel

Uit het onderzoek van de GGC uitgevoerd bij een panel van Brusselse jongeren tussen 18 en 25 jaar bleek dat jongeren zich onbegrepen en in de steek gelaten voelen. Het stoort hen wanneer ze aangesproken worden op een bevelende toon. Dit versterkt bij hen het gevoel dat autoriteiten geen rekening houden met hun gevoelens of bereid zijn naar hen te luisteren. Het moeilijkste voor de Brusselse jongeren die op zoek zijn naar enig vertier is het feit dat de avondklok werd ingesteld en de mogelijkheden om hun vrienden te zien, drastisch werden beperkt. De meerderheid van de jongeren kent de maatregelen en past ze zo nauwgezet mogelijk toe. Als belangrijkste motivatie vermelden ze dat ze hun ouders en vooral hun grootouders willen behoeden. Sommige jongeren beschouwen het coronavirus als niet gevaarlijk binnen hun leeftijdsgroep. Deze indruk is helaas onjuist. Volgens een recente studie* heeft 21% van de patiënten tussen 18 en 34 jaar die voor Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, een behandeling ondergaan op intensive care en is 2,7% overleden.

 

Covid Breakers engageren zich om de besmettingsketen van het virus te doorbreken!

Geconfronteerd worden met een onzekere toekomst in combinatie met de perceptie van incoherente officiële communicatie (maatregelen die voortdurend veranderen, deskundigen die elkaar tegenspreken…), leidt ertoe dat veel Brusselse jongeren het moeilijk vinden om gemotiveerd en geëngageerd te blijven. Het blijkt essentieel om de jongeren een perspectief te bieden op een betere toekomst. Hoe? Door jongeren eraan te herinneren dat ze bij machte zijn om hun eigen situatie te veranderen. Elk individueel gebaar telt om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan: het wassen van je handen, het dragen van een masker, het bewaren van afstand, het beperken van sociale contacten. Elke seconde die we besteden aan het beschermen van onszelf en de anderen, brengt ons dichter bij het leven waarnaar we opnieuw verlangen. Des te sneller we het virus verslaan, des te eerder we weer kunnen leven als voor coronatijden.

Persoonlijke inzet en collectieve vastberadenheid

De communicatiecampagne van Covid Breakers is opgezet met en voor jongeren. Op basis van hun gevoelens en hun verzuchtingen werd de campagne aangepast zodat deze zo dicht mogelijk aansluit bij hun leefwereld en hen ook motiveert om de strijd tegen Covid-19 nog even vol te houden.  Het resultaat is een positieve, empathische en inclusieve campagne met zelfs ruimte voor een vleugje humor. Met deze campagne wil de GGC de jongeren op een positieve manier aanmoedigen om de gezondheidsmaatregelen te blijven toepassen en hen bedanken voor de enorme inspanningen die reeds zijn geleverd. Een beetje begrip tonen bij stemmingswisselingen, gaande van ergernis tot boosheid of ongeduld kan baten. Tenslotte zijn we het allemaal beu! Niettegenstaande zijn we ervan overtuigd dat we de pandemie zullen verslaan, en dit vooral door persoonlijke inzet en collectieve vastberadenheid. Ben jij ook strijdvaardig, sluit je dan aan bij de Covid Breakers community!

 * De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)  is de overheidsinstantie die belast is met de bestrijding van epidemieën in het Brussels Gewest. 

**Kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij een representatief panel van 24 Brusselaars in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, geïnterviewd tussen 4 en 13 november 2020 door het adviesbureau MARESCON. 

***Publicatie verschenen in JAMA: Journal of the American Medical Association – Internal Medicine